Menu Zamknij
Język i komunikacja w ochronie zdrowia II
10:00 - 6 lutego 2021

Kurs: Język i komunikacja w ochronie zdrowia II

Terminy zajęć:

 • 6 lutego 2021 10:00-13:30
 • 13 lutego 2021 10:00-13:30
 • 20 lutego 2021 10:00-13:30
 • 27 lutego 2021 10:00-13:30

Prowadzący kurs: Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, Magdalena Zabielska, Bartłomiej Kruk

Kategoria wiekowa:
osoby dorosłe w dowolnym wieku, które są lub były kiedyś pacjentami (czyli wszyscy),
osoby pracujące w ochronie zdrowia,
osoby zainteresowane tematyką

Limit miejsc na kurs: 14 (priorytet mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w żadnym kursie KoLaboratorium)

Liczba godzin: 16

Opis kursu:

Cele kursu:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i zainicjowanie dyskusji na temat komunikacji w szeroko pojętej sferze medycznej. Uczestnicy kursu poznają złożoność komunikacji w ochronie zdrowia w różnych kontekstach – realnych (np. w toku konsultacji lekarskich, w programach kształcenia personelu) i fikcyjnych (np. w kulturze popularnej – literaturze, filmach, serialach) oraz w różnych kręgach kulturowych (np. na emigracji). Celem jest też nakreślenie specyfiki ról społecznych w dialogu: pracownika ochrony zdrowia, pacjenta i opiekuna pacjenta. Na tym tle przedstawione zostaną główne problemy: przyczyny nieporozumień i źródła sukcesów w porozumiewaniu się dla dobra pacjenta. Kurs ma też na celu uświadomienie, zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, wielkiej wagi językowej komunikacji w opiece zdrowotnej i pokazanie możliwości zastosowania wyników badań językoznawczych w usprawnianiu komunikacji i tym samym we wspieraniu osiągania celu terapeutycznego, czyli zdrowia. Kurs zawiera też tematykę związaną z obecną pandemią (COVID-19).

Założenia:

Kurs w założeniu ma stwarzać okazje do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na temat ich doświadczenia udzielania i/lub otrzymywania pomocy medycznej w chorobie (z konsultacji lekarskich, z pracy lub pobytu w szpitalu itp.). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (książki) dotyczące tematyki kursu.

Zakres tematyki i moduły:

 1. O komunikacji z pacjentem w instytucjach służby zdrowia – źródła sukcesów i przyczyny nieporozumień (2h)
 2. Perspektywa pacjenta: jak rozmawiać z lekarzem? Perspektywa lekarza: jak rozmawiać z pacjentem? Krytyczna analiza materiałów poradnikowych i szkoleniowych (broszury dla pacjentów; podręczniki i filmy instruktażowe w kształceniu lekarzy i personelu medycznego) (2h)
 3. Lekarze i pacjenci na emigracji – czy w innej kulturze komunikacja z pacjentem jest inna? (2h)
 4. O komunikacji lekarz-pacjent w serialach medycznych – obraz wyidealizowany? (2h)
 5. Pacjent w starszym wieku u lekarza – problemy w komunikacji (2h)
 6. „Miałam żal, że ona tam była, a moja mama nie”, czyli jak opiekunowie rodzinni osób z demencją rozumieją i (dyskursywnie) budują swoje relacje z chorymi. (2h)
 7. Wojna, podróż i maszyna – o metaforach w języku medycyny (2h)
 8. „Nie lekceważmy zagrożenia „koronką”” – co fora internetowe mówią o percepcji pandemii COVID-19 (2h)

Opis kompetencji, które dostarcza kurs:

 • znajomość niektórych problemów komunikacji w ochronie zdrowia, zarówno z perspektywy pacjenta i personelu medycznego oraz przyczyn tych problemów
 • umiejętność dokonania refleksji dot. przedstawiania omawianej tematyki w mediach i tekstach kultury
 • wiedza na temat doświadczeń interkulturowych i międzypokoleniowych w zakresie komunikacji w ochronie zdrowia
 • wiedza na temat roli języka w procesie udzielania i otrzymywania pomocy medycznej oraz znaczenia wyników badań językoznawczych dla ulepszenia komunikacji w tym procesie

Opis narzędzi oceny pomiaru kompetencji:

 • ankieta dot. opinii uczestników kursu o przyczynach problemów w komunikacji w ochronie zdrowia
 • ankieta z informacjami zwrotnymi o tym jak wiedza dot. języka i komunikacji zdaniem uczestników może pomóc w leczeniu i  dochodzeniu do zdrowia
 • krótki test badający znajomość zagadnień omawianych w trakcie kursu

Organizator

 • Wydział Anglistyki

Dodaj do kalendarza

Udostępnij wydarzenie

error: