Menu Zamknij
Język i komunikacja w ochronie zdrowia
12 października 2019

Kurs: Język i komunikacja w ochronie zdrowia

Prowadzący kurs: Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, Magdalena Zabielska, Bartłomiej Kruk

Kategoria wiekowa: osoby dorosłe w dowolnym wieku, które są lub były kiedyś pacjentami (czyli wszyscy), osoby pracujące w ochronie zdrowia, osoby zainteresowane tematyką

Limit miejsc na kurs: 16 (priorytet mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w żadnym kursie KoLaboratorium)

Liczba godzin: 20

Opis kursu (plik pdf) i harmonogram kursu (plik pdf):

Cele kursu:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i zainicjowanie dyskusji na temat komunikacji w szeroko pojętej sferze medycznej. Uczestnicy kursu poznają złożoność komunikacji w ochronie zdrowia w różnych kontekstach – realnych (np. w toku konsultacji lekarskich, w programach kształcenia personelu) i fikcyjnych (np. w kulturze popularnej – literaturze, filmach, serialach) oraz w różnych kręgach kulturowych. Celem jest też nakreślenie specyfiki ról społecznych w dialogu: pracownika ochrony zdrowia, pacjenta i opiekuna pacjenta. Na tym tle przedstawione zostaną główne problemy: przyczyny nieporozumień i źródła sukcesów w porozumiewaniu się dla dobra pacjenta. Kurs ma też na celu uświadomienie, zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, wielkiej wagi komunikacji w opiece zdrowotnej i pokazanie możliwości zastosowania wyników badań językoznawczych w usprawnianiu komunikacji i tym samym we wspieraniu osiągania celu terapeutycznego.

Założenia:

Kurs w założeniu ma stwarzać okazje do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na temat ich doświadczenia udzielania i/lub otrzymywania pomocy medycznej w chorobie (z konsultacji lekarskich, praca/pobyt w szpitalu itp.). Odbędzie się także dyskusja z zaproszonym ekspertem. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (książki lub broszury) dotyczące tematyki kursu.

Zakres tematyki i moduły:

 1. O komunikacji z pacjentem w instytucjach służby zdrowia – źródła sukcesów i przyczyny nieporozumień
 2. Perspektywa pacjenta: jak rozmawiać z lekarzem? Perspektywa lekarza: jak rozmawiać z pacjentem? Krytyczna analiza materiałów poradnikowych i szkoleniowych (broszury dla pacjentów; podręczniki i filmy instruktażowe w kształceniu lekarzy i personelu medycznego)
 3. O komunikacji lekarz-pacjent w serialach medycznych – obraz wyidealizowany?
 4. Wojna, podróż i maszyna – o metaforach w języku medycyny.
 5. Lekarze i pacjenci na emigracji – czy w innej kulturze komunikacja z pacjentem jest inna?
 6. Kiedy rodzic staje się dzieckiem, czyli jak opiekunowie rodzinni osób z demencją rozumieją i (dyskursywnie) budują swoje relacje z chorymi?
 7. Pacjent w starszym wieku u lekarza – problemy w komunikacji
 8. Kształcenie w zakresie komunikacji z pacjentem na studiach medycznych (z udziałem eksperta)

Opis kompetencji, które dostarcza kurs:

 • znajomość niektórych problemów komunikacji w ochronie zdrowia, zarówno z perspektywy pacjenta i personelu medycznego oraz przyczyn tych problemów
 • umiejętność dokonania refleksji dot. przedstawiania omawianej tematyki w mediach i tekstach kultury
 • wiedza na temat doświadczeń interkulturowych i międzypokoleniowych w zakresie komunikacji w ochronie zdrowia
 • wiedza na temat roli języka w procesie udzielania i otrzymywania pomocy medycznej oraz znaczenia wyników badań językoznawczych dla ulepszenia komunikacji w tym procesie

Opis narzędzi oceny pomiaru kompetencji:

 • ankieta dot. opinii uczestników kursu o przyczynach problemów w komunikacji w ochronie zdrowia
 • ankieta z informacjami zwrotnymi o tym jak wiedza dot. języka i komunikacji zdaniem uczestników może pomóc w leczeniu i  dochodzeniu do zdrowia
 • krótki test badający znajomość zagadnień omawianych w trakcie kursu

Uwagi:

Większość zajęć odbywa się w SOBOTY, godz. 10:00 – 13:35

szczegółowy harmonogram (plik pdf)

Organizator

 • Wydział Anglistyki

Dodaj do kalendarza

Udostępnij wydarzenie

error: