Menu Zamknij
Polish your English pronunciation II
08:00 24 listopada 2020 - 16:00 16 grudnia 2020

Kurs: Polish your English pronunciation

Prowadzący: dr Paulina Zydorowicz (akcent brytyjski), prof. Małgorzata Kul (akcent amerykański)

Kategoria wiekowa: dorośli, wiek: 18+, poziom zaawansowania: B1(+)

Limit miejsc na kurs: 2 (1 grupa amerykańska, 1 grupa brytyjska) x 18

Liczba godzin: 16

Opis kursu:

Celem kursu (16 h) jest zapoznanie słuchaczy z zasadami poprawnej wymowy angielskiej nauczanej według standardu brytyjskiego lub amerykańskiego. Kurs obejmuje pięć obszarów tematycznych:

  1. Zapoznanie słuchaczy z alfabetem fonetycznym (2 x 45 min).
  2. Omówienie głównych różnic między standardową wymową brytyjską i amerykańską (2 x 45 min).
  3. Omówienie najczęstszych błędów w wymowie Polaków (2 x 45 min).
  4. Omówienie oraz wyćwiczenie wybranych cech fonetycznych (9 x 45 min).
  5. Wyposażenie słuchaczy w narzędzia do samodzielnej pracy nad dalszym doskonaleniem wymowy (1 x 45).

Opis kompetencji, które dostarcza kurs:

znajomość: alfabetu fonetycznego i wybranych cech fonetycznych, świadomość: różnic między wymową brytyjską i amerykańską, poprawnej wymowy słów często mylonych, wymowy wybranych cech fonetycznych, narzędzi do samodzielnej pracy nad wymową

Opis narzędzi oceny pomiaru kompetencji:

Na początku kursu słuchacze zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego dotychczasowych doświadczeń w nauce wymowy angielskiej.
Weryfikacja osiągnięć zostanie przeprowadzona za pomocą nagrań testujących wybrane zagadnienia kursu lub rozwiązania quizu na zakończenie kursu.

Termin kursu:

  • grupa amerykańska: 24, 26 listopada, 1, 8, 15 grudnia 2020, godzina 17.30
  • grupa brytyjska: 25, 27 listopada, 2, 9, 16 grudnia 2020, godzina 17.30

Pierwsze zajęcia z serii w godzinach 17.30-20.30 (4 godziny lekcyjne), każde kolejne od 17.30-19.45 (3 godziny lekcyjne)

Organizator

  • Wydział Anglistyki

Dodaj do kalendarza

Udostępnij wydarzenie

error: