Menu Zamknij
Polish your English pronunciation
1 września 2019 - 30 września 2019

Kurs: Polish your English pronunciation

Prowadzący: dr Paulina Zydorowicz (akcent brytyjski), dr Małgorzata Kul (akcent amerykański)

Kategoria wiekowa: dorośli, wiek: 18+, poziom zaawansowania: B1(+)

Limit miejsc na kurs: 30 (priorytet mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w żadnym kursie KoLaboratorium)

Liczba godzin: 16

Opis kursu (plik pdf):

Celem kursu (16 h) jest zapoznanie słuchaczy z zasadami poprawnej wymowy angielskiej nauczanej według standardu brytyjskiego lub amerykańskiego. Kurs obejmuje pięć obszarów tematycznych:

  1. Zapoznanie słuchaczy z alfabetem fonetycznym (2 x 45 min)
  2. Omówienie głównych różnic między standardową wymową brytyjską i amerykańską (2x 45 min)
  3. Omówienie najczęstszych błędów w wymowie Polaków (2 x 45 min)
  4. Omówienie oraz wyćwiczenie wybranych cech fonetycznych (9 x 45 min)

Wyposażenie słuchaczy w narzędzia do samodzielnej pracy nad dalszym doskonaleniem wymowy (1 x 45).

Opis kompetencji, które dostarcza kurs:

znajomość: alfabetu fonetycznego i wybranych cech fonetycznych, świadomość: różnic między wymową brytyjską i amerykańską, poprawnej wymowy słów często mylonych, wymowy wybranych cech fonetycznych, narzędzi do samodzielnej pracy nad wymową

Opis narzędzi oceny pomiaru kompetencji:

Na początku kursu słuchacze zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego dotychczasowych doświadczeń w nauce wymowy angielskiej.
Weryfikacja osiągnięć zostanie przeprowadzona za pomocą nagrań testujących wybrane zagadnienia kursu lub rozwiązania quizu na zakończenie kursu.

Uwagi:

Termin kursu 21.09.2019 (sobota). Uruchomiliśmy rekrutację uzupełniającą.

Organizator

  • Wydział Anglistyki

Dodaj do kalendarza

Udostępnij wydarzenie

error: