Menu Zamknij
Wiele języków, wiele możliwości
1 września 2019 - 30 września 2019

Kurs: Wiele języków, wiele możliwości

Kategoria wiekowa: Pracownicy i uczniowie szkół

Liczba godzin: 6

Opis kursu (plik pdf):

Kurs „Wiele języków, wiele możliwości” stanowi część oferty szkoleniowej Bilingualism Matters @Poznań, centrum badawczo‑informacyjnego działającego przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie przeprowadzony przez pracowników Wydziału Anglistyki zaangażowanych od wielu lat w prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obrębie  dwu- i wielojęzyczności.

Kurs ma na celu rozpowszechnianie w społeczeństwie wyników badań i informacji na temat wielojęzyczności i edukacji wielojęzycznej oraz budowanie świadomości rodziców, nauczy­cieli i sektora publicznego w tym zakresie. Ponadto, kurs ukierunkowany jest na promowania wiedzy dotyczącej różnorodności językowej w Polsce i poza jej granicami oraz wspierania kultywacji języków mniejszości. Mamy też na celu wspomaganie świadomych decyzji dotyczących użytkowania i uczenia się języków jak również wychowania dzieci w dwujęzyczności.

Zakres tematyczny i moduły:

  • Formy i rodzaje wielojęzyczności
  • Charakterystyka osób wielojęzycznych
  • Zalety wieloję­zyczności (kognitywne, społeczne, rozwojowe, neurologiczne)
  • Fakty dotyczące nabywania języków obcych
  • Mity funkcjonujące w społeczeństwie
  • Różnorodność językowa na świecie
  • Wyzwania edukacji wielojęzycznej
  • Rekomendacje pedagogiczne

Opis kompetencji, które dostarcza kurs:

Podnoszenie świadomości dotyczącej dwu-/wielojęzyczności, jej zalet i wyzwań.
Poszerzanie wiedzy dotyczącej różnorodności językowej w Polsce i poza jej granicami.
Podnoszenie świadomości dotyczącej użytkowania i uczenia się języków oraz prowadzenia edukacji dwujęzycznej.

Opis narzędzi oceny pomiaru kompetencji:

Ankieta z informacjami zwrotnymi dot. przeprowadzonego kursu
Krótki test badający znajomość zagadnień omawianych w trakcie kursu

Uwagi:

Miejsce kursu: siedziba Bilingualism Matters @Poznań, ul. Św. Marcin 78

Termin kursu: 7 września 2019 w godz.9:30 – 14:20

Organizator

  • Wydział Anglistyki

Dodaj do kalendarza

Udostępnij wydarzenie

error: